שאלותנפוצות

תשובה.

הינו כלי עזר מקדים, טרם החלטה על ביצוע מבחן פוליגרף או למי שסקרן לדעת האם הוא עובר פוליגרף. המבחן מורכב מקשת של שאלות אשר בוחנות את רמת המהימנות הבסיסית של המשתמש, הינו כלי עזר מקדים, טרם החלטה על ביצוע מבחן פוליגרף או למי שסקרן לדעת האם הוא עובר פוליגרף. המבחן מורכב מקשת של שאלות אשר בוחנות את רמת המהימנות הבסיסית של המשתמש, תוך שימוש בסימולצייה של מבחן הפוליגרף המקורי. במבחן זה מתבצע שימוש באלגוריתימים ייחודיים, המאפשרים סימולציה של מבחן הפוליגרף וכתוצאה מזאת אומד את סיכויי המשתמש לעבור מבחן "פוליגרף".

תשובה.

לעבור פוליגרף משמע לא להיות מסווג כאשם בדבר עבירה. בין אם הינך דובר אמת או שקר הגדרתך כ"עובר פוליגרף" הינה זו המגדירה אותך כזכאי!

תשובה.

טכניקת המבחן ותוצאותיו נבדקה והוכחה כקוהרנטית למבחן הפוליגרף.

תשובה.

במקרה של תקלה טכנית, אשר מונעת השלמת ביצוע המבחן (בעיקר בגין ניתוק חיבור האינטרנט ו/או חיבור אינטרנט איטי במיוחד) יהיה זכאי הנבדק לביצוע מבדק חוזר ללא עלות נוספת.

תשובה.

בין 7 ל 10 דקות.

תשובה.

לא – יש לבצע את המבחן מתחילתו ועד סופו.

תשובה.

תוצאות המבחן מורכבות משני סוגים להלן:

  • תוצאה גרפית המפרטת את סיכוייך(באחוזים) לעבור פוליגרף.
  • הזנת כתובת האימייל האישית וקבלת דו"ח מפורט יותר הכולל מספר נושאים עיקריים אשר נבחנו במהלך המבחן.